Kontakt przez zdjęcie

Fotografia każdego człowieka jest dla mnie szczegółowym zapisem jego stanu zdrowia. Na jej podstawie określam dolegliwosci równie dokładnie, jak podczas kontaktu bezpośredniego, a przekazywana przeze mnie energia, płynie skutecznie do każdego.

Możesz przysłać do mnie swoją fotografię z krótkim opisem podstawowego problemu zdrowotnego. W niedługim czasie otrzymasz odpowiedź z wyjaśnieniem wszystkich zasad korzystania z Trybu Intensywnej Opieki Przez Zdjęcie (TIOPZ).

Poniżej umieszczony jest formularz, który można wydrukować
wypełnić i przesłać do mnie.

Formularz

Bliższe informacje o trybie opieki przez zdjęcie uzyskasz:

  1. Telefonicznie: 022 758 92 92; 758 92 34, 798 30 81
  2. Listownie: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Jaśminowa 7 
  3. Mailem: pytania@nowak.pl

UWAGA! ŻADNA Z FORM KORZYSTANIA Z MOJEJ POMOCY NIE ZWALNIA NIKOGO OD KONTAKTÓW Z LEKARZEM. O DAWCE LEKU LUB KONIECZNOŚCI PODDANIA SIĘ ZABIEGOWI DECYDUJE WYŁĄCZNIE LEKARZ!

Copyright 2014 © Zbigniew Nowak